Тар-Андукал

Нуменорското кралско име, взето от Херукалмо — съпруг на третата управляваща кралица Тар-Ванимелде. По времето на управлението на съпругата му, Херукалмо бил този, който всъщност управлявал Нуменор. След смъртта на кралицата, той незаконно взел престола като Тар-Андукал и властвал над острова двадесет години. Бил наследен от сина си и законен наследник на Тар-Ванимелде, който седнал на трона като Тар-Алкарин.