Ар-Зимратон

Син и наследник на Ар-Адунахор, който станал двадесет и първи владетел и осемнадесети крал на Нуменор. Баща му бил първият крал, приел адунаическо име, а Ар-Зимратон продължил традицията, въпреки че елфическото му име Тар-Хостамир също било запазено.

Ар-Зимратон властвал в продължение на 71 години и бил наследен от сина си, който управлявал под името Ар-Сакалтор.