Асталдо

Едно от имената на валара Тулкас. Той последен влязъл в Арда и се притекъл на помощ на властелините срещу Мелкор. Тулкас бил най-силен и безстрашен в битка и затова бил наречен Асталдо, тоест „Храбрият”.