Белегорн

Четвърти наместник на Гондор. Белегорн бил наследник на наместника Херион и на свой ред бил наследен от сина си Хурин I. Управлявал 56 години в началото на третото хилядолетие на Третата епоха, по времето на Бдителния мир.