Хурин I

Хурин I бил син на Белегорн и пряк наследник на Хурин от Емин Арнен — родоначалникът на рода на Хурин, от когото били всички управляващи наместници. Името на Хурин имало по-древен произход дори от това на видния си предшественик — то било взето от Хурин Талион, герой на едаините от Първата епоха.

Хурин I властвал по време на Бдителния мир, когато Саурон отстъпил на изток и назгулите останали в Минас Моргул. Мирът траял дълго след времето на Хурин; краят му настъпил със завръщането на Саурон в Дол Гулдур, когато на власт бил наследникът на Хурин — Денетор I, а това било повече от двеста години след смъртта на Хурин.

Той управлявал като наместник четиридесет и две години и бил наследен от сина си Турин I.