Хурин (от Емин Арнен)

Хурин от Емин Арнен е първият известен гондорски наместник. Той служил на крал Минардил и, въпреки че знаем малко за живота му, сигурно е, че действията му са оказали огромно влияние върху историята на Средната земя. Той бил човек от благородно нуменорско потекло, родоначалник на рода на Хурин, от когото станало традиция наследниците на Минардил да си избират наместници. Четири века по-късно, по времето, когато Еарнур — последният гондорски крал, изчезнал, наместничеството вече било силна, наследствена институция, винаги готова да заеме мястото на кралете.

За да положи основата на такова постижение, Хурин със сигурност е бил в голяма помощ на Гондор, но каква точно е била тя не е отбелязано във „Властелинът на пръстените”. Преждевременната смърт на крал Минардил настъпила малко след върлуването на Черната чума, което оставя място за предположения, че именно усилията на Хурин поддържали Гондор през този мрачен период от историята му. Кратък пасаж от „История на Средната земя” като че ли потвърждава това: „…[Хурин] положил огромни усилия, за да внесе ред в кралството през пагубните дни на чумата, когато крал Телемнар починал две години след убийството на крал Минардил от корсарите” (том XII „Народите на Средната земя” I 7 „Наследниците на Елендил”).