Денетор I

Денетор бил десети управляващ наместник на Гондор. По време на неговото управление кралството изтърпяло може би най-големия катаклизъм в историята си. Когато Денетор наследил своя бездетен чичо Диор през III-2435, Гондор живеел в мир от много поколения. Почти 400 години по-рано, по времето на управлението на неговия благороден прародител Мардил, Гандалф отишъл в Дол Гулдур и принудил Саурон да отиде на изток в Средната земя. Въпреки че било известно, че назгулите все още са в Минас Моргул, те не представлявали заплаха за Южното кралство. Така Денетор имал всякакви причини да се надява, че Бдителният мир ще продължи и по негово време.

Ала той сбъркал. Двадесет и петата година от управлението на Денетор — III-2460 — била последната година, когато Гондор е можел да се види изцяло в мир за почти шест века напред. През тази година Саурон се отказал от изгнанието и се завърнал в Дол Гулдур в Мраколес. Само няколко години след това се разбрало, че назгулите не са бездействали през годините на Мира. Те нападнали Гондор с армия от отвратителни войници орки — вида, който тогава не бил познат, но после станал известен, като урук-хай. Те опустошили Итилиен и превзели Осгилиат, но наследникът на Денетор — Боромир, ги отблъснал и възстановил гондорските укрепления на изток от реката, въпреки че той бил тежко ранен. Това били първите схватки в конфликта, който нямало да приключи до времето на Войната за пръстена.

Денетор I управлявал като наместник 42 години и бил наследен от сина си Боромир.