Белфалас (залив)

Заливът на Великото море, южно от Гондор, в чиито води се намира остров Толфалас. Реката Андуин се влива в този залив.