Беорни

Потомците на Беорн, които живеели в долините на Андуин между Мраколес и Великата река и които запазили способността му да се превръщат в мечки.