Берег

Правнук на Беор Стари, който водил непокорните от хората до техните лагери в Естолад. Той ръководил хиляда от хората от рода на Беор на юг, извън Белерианд.