Беор Стари

Водач на първите хора, които прекосили Сините планини и навлезли в Белерианд през Първата епоха. Станал служител на Финрод Фелагунд и чрез сина си основал единия от Трите рода на едаините.