Берегар

Благородник от Нуменор, потомък на рода на Беор. Негова дъщеря е Ерендис, която станала жена на Тар-Алдарион. Тяхната дъщеря станала първата управляваща кралица на Нуменор — Тар-Анкалиме.