Брего

Синът на Еорл Млади, който станал втори крал на Рохан. Той освободил Рохан от враговете му за дълги години и завършил Златната зала в Медуселд.