Брилтор

Една от шестте реки, течащи на запад от планините Еред Луин и вливащи се в Гелион на бреговете на Осирианд.