Бързоход

Прозвище на Арагорн II Елесар, дадено му от хората на север в Средната земя (както например в Брее) по времето, по което е скиталец.