Велик червей

Прозвище на Глаурунг, първи и най-велик от червеите („червей” е название за съществата, които са по-често наричани дракони).