Верните

Тези нуменорци, които не поддържали политиката, водена от последните крале на Нуменор и останали верни на волята на валарите.