Вечноздрач

Тъмната, бушуваща част на океана, през която преминал Еарендил в пътуването си към Валинор. Името се появява единствено в „Песен за Еарендил” на Билбо. Според поемата, това е част от океана, създадена от валарите, за да попречи на мореплавателите до достигнат Аман.

Названието е превод на елфическото название Нен Уиал „води на здрача”.