Видумави

Дъщеря на Видугавия — кралят на Рованион. Те се омъжила за Валакар — кралският посланик на Гондор, и му родила син под името Винитария, който по-късно станал известен като Елдакар. Видумави била първата жена, чрез която не-нуменорска кръв навлязла в кралската гондорска фамилия. Това по-късно довело до гражданската война, известна като Кръвната вражда.