Видугавия

Принц на северните хора, който управлявал земите между Мраколес и Тичащата река. Той бил съюзник на гондорския крал Ромендакил II и приел неговия син Валакар като посланик в своя двор. Впоследствие, Валакар взел дъщерята на Видугавия — Видумави, за своя съпруга.