Врага

Често използвано название за Моргот или Саурон или за войските им.