Врата на лятото

Най-големият празник в Гондолин; в навечерието му градът е нападнат от войските на Моргот.