Вълкоездачи

Тези орки и гоблини, които били по-дребни и можели да яздят в битка вълците на Врага.