Гоблини

Гоблините са се появили скоро след събуждането на елфите. Техни други имена са „гламхот”, „орки” и „ирх”, както и „зли духове”. „Гоблини” е название на орките и особено на по-малките видове, населяващи Мъгливите и Сивите планини в края на Третата епоха. Техен сборен пункт била планината Гундабад.

Има ли някаква разлика между „орк” и „гоблин”?

Следният цитат от предговора на „Хобит” хвърля известна светлина върху този въпрос: „[думата „орк”] се среща на няколко места, но обикновено бива превеждана като гоблин (или хобгоблин за по-едрите видове).” Думата се отнася най-вече за орките в Мъгливите и Сивите планини, просто, защото Толкин най-често нарича тях „гоблини”.

Думата гоблин се среща на няколко места и във „Властелинът на пръстените”, но никога не се среща в „Силмарилион”. В първото българско издание на „Билбо Бегинс” думата е преведена като „зли духове”.