Гундабад

Планина в северния край на Средната земя, лежаща на пресечната точка между Мъгливите и Сивите планини. Тук била и столицата на орките от северните части на света.