Зли духове

Злите духове ще пият и ще пеят и хоро ще вият долу под земята! — „Билбо Бегинс”


„Зли духове” е превод на думата „goblins”, направен от Красимира Тодорова в първото издание на „Билбо Бегинс” от 1975 г. Любомир Николов превежда думата като „гоблини” във „Властелинът на пръстените”. Според Асен Тодоров, превел стиховете в първото издание на книгата, те явно играят и хоро. :)

Бележка

В „Силмарилион” се споменават зли духове, които били на служба на Моргот. Те вече не се отнасят до гоблините (орките), а до същества от по-низшия ранг на маярите.