Гилраен

Жена на Араторн II и майка на Арагорн II Елесар. Тя е тази, която нарекла Арагорн с името Естел — „надежда”.