Естел

„Надежда” — име, дадено на Арагорн, когато майка му Гилраен го завела в Ломидол като дете.