Голдвине

Голдвине, шести владетел на Пределите, наследил трона от баща си Фреавине. За неговото управление не знае много, освен че тогава царели мир и благоденствие. Той бил наследен от сина си Деор, по което време народът от страната Дун отново започнал да нахлува в земите му.