Деор

Пряк потомък на Еорл Млади, който наследил властта над Рохан от баща си Голдвине. Пра-пра-прадядото на Деор — Алдор Стари, изгонил дунеземците, които опустошавали източните граници на Рохан. Неговите наследници Фреа, Фреавине и Голдвине се наслаждавали на спокойно царуване благодарение на делата на техните предци. По времето на Деор дошъл краят на този мир.

Късно било открито, че дунеземците потайно се придвижвали към северозападните възвишения на Рохан през цялото време на царуването на деоровите предци. По времето на Деор, мощна армия от дунеземци се установила в Рохан. Кралят бил принуден да язди на север от Едорас, за да успее да победи враговете си. Победата била горчива, когато той открил, че дуноземците също така били превзели и Пръстена на Исенгард, който Деор не можел да си възвърне. Така царуването на Деор видяло началото на заплахата от север, която взела връх почти петдесет години по-късно. Тогава дуноземците замалко не унищожили Рохан.

Бурното царуване на Деор продължило деветнадесет години. Той бил наследен от сина си Грам.