Едорас

Едорас © Джон Хоу

Главният град на Рохан и седалище на кралете. Основан е от Еорл (или от неговия син Брего) и се намира на северните склонове на Белите планини.