Голия хълм

Възвишението Амон Руд, което се издигало в равнините на юг от Бретилския лес. Бил наречен така, защото върхът му се издигал единствено до гола скала, с изключение на червения серегон, който растял там. Върхът изпървом бил селище на дребните джуджета (които го нарекли Шарбхунд) и по-късно дом на Турин и неговата банда разбойници.