Гората

Наименование за гората Мраколес, която била дом на беорнингите и на горските елфи на Трандуил.