Горбулас Брендифук

Член на фамилията Брендифук от поколението на господаря Роримак и майката на Фродо, Примула. Горбулас бил внук на Мармадок Брендифук, а баща му, Оргулас, бил най-малкото от четирите деца на Мармадок. Горбулас имал син на име Мармадас и четири внука.