Горска река

Реката се казва така, защото през почти цялата си дължина тече през гората Мраколес. Извира в Сивите планини на север от Мраколес и тече на югоизток, вливайки се в Дългото езеро. Неин приток е Омагьосаната река.