Горски елфи

Горските елфи, които живеели в горите в Средната земя и най-вече народът, управляван от крал Трандуил в северните части на Мраколес.