Гортол

„Страховитият шлем” — едно от многото имена на Турин, който го носил докато бил предводител в Дор Куартол, като намек за Драконовия шлем от Дор-ломин.