Господар на съдбата

Буквалното значение на името Турамбар, носено от Турин, син на Хурин. Преследван от проклятието на Моргот, той накрая се озовал сред горяните в Бретил, където приел ново име и останал укрит за кратко. Той избрал името Турамбар с надеждата, че е избягал от проклятието на Моргот — надежда, която накрая се оказала напразна.