Гришнах

Урук от Мордор, който бил един от ордата, пленили Мери и Пипин в Парт Гален. Бил убит от рохиримите на Еомер в близост до гората Ветроклин.