Деветте слуги

Робите на деветте пръстена. Тези хора, които са покварени на служба при Саурон през Втората епоха. По-често са наричани назгули.