Демони

Ужасяващи създания, които се нареждат сред най-силните слуги на Моргот. Най-страшните демони били балрозите — маяри, които Мелкор привлякъл на своя служба в началото на света, но изглежда че той е имал и други по-слаби демони под команда.