Балрози

Балрозите са огнени демони, привлечени от Мелкор в началото на Арда, и които обитавали северната му крепост Утумно. През Първата епоха, балрозите били най-страшни сред войската на Моргот след драконите.

На външност, балрозите приличали на хора, но от тях струял огън и били обвити в сенки. Те носели огнени камшици и всявали велик страх у приятели и врагове.

През Войната на Гнева, Моргот бил нападнат от войските на валарите. Повечето от балрозите били унищожени през Войната, но няколко от тях избягали през Сините планини и останали скрити в Средната земя. Злото на Дурин, съществото, което прогонило джуджетата от Мория било балрог.

История

Балрозите всъщност били маяри, както Гандалф и Саруман. Мелкор ги покварил и ги привлякъл да служат при него, в далечното минало на Света, в дните на неговото величие. Те били сбрани в древната му крепост Утумно по време на Двете дървета (Илуин и Ормал). Когато валарите разрушили крепостта му, поне няколко избягали и се скрили в бездните в Ангбанд (дали някой от истинските балрози е бил убит по време на валарската атака не се знае).

Когато Мелкор и Унголиант избягали от Валинор три века по-късно със силмарилите, балрозите още можели да бъдат намерени сред останките от Ангбанд. Унголиант оплела Мелкор в паяжините си, вземайки силмарилите със себе си, но балрозите излезли из техните убежища и освободили своя господар.

Всъщност, с балрозите първи се сблъскали елфите през втората от Войните на Белерианд в първата година от Първата епоха. След великата победа на нолдорите над орките на Моргот, Феанор избързал напред към Ангбанд, но там бил посрещнат от балрозите. Той бил смъртоносно ранен от Готмог — Повелителя на балрозите. Въпреки че синовете му победили огнените демони, Феанор умрял скоро след това и духът му отпътувал за Чертозите на Мандос.

Външност и нрав на балрозите

Балрозите били огнени демони — душите им били от огън и носели огнени камшици. Те можели също така и да се покриват с мрак и сенки. Балрогът, с когото се бие Гандалф в Мория, например, в началото дори и не загатва за огнената си същност, освен пламъците, които излизали от ноздрите му.

Съществува спор сред почитателите на Толкин, дали всъщност балрозите са имали криле.