Джуджешки език

Тайният език на джуджетата наречен от тях Хуздул. Среща се само на много редки места, например имена на места (като Хазад-дум) и други фрагменти.