Диводол

Долина в южните части на Ветроклин, където ентите се събирали на своя Ентосбор.

На английски названието е „Derndingle”: Dingle все още се използва в английския език със значение на „тесен горист дол”, но dern- е архаична дума, означаваща „таен, укрит”.