Ентосбор

Наименованието за събирането на ентите от гората Ветроклин. В края на третата епоха това се случвало изключително рядко. Събранието се провеждало по традиция в долчинката на Диводол.