Долни върбалак

Малко селце в близост до Зелеников край в Източната околия на Графството. Намирало се по бреговете на ручея Трънкова вада.