Трънкова вада

Поток в източната околия на Графството. Тече на югоизток от Зелеников край и минава през селцето Долни върбалак преди да се влее в Крайграфската река.