Крайграфска река

Малка река в Източната околия на Графството, чието име означава просто „Графски поток”. Изворът й бил в Зелените хълмове, откъдето тя течала на юг и после на югоизток. При Долни върбалак тя се срещала с Трънкова вада и след това течала на изток, докато самата Крайграфска река не се влеела в Брендивин.

Крайграфската река се вливала в Брендивин под Дълбок дол и при устието си образувала мочурливата местност, позната като Задграфски блата, срещу южния край на Плета.