Задграфски блата

В южния край на Старата гора, на източната граница на Графството, два притока се вливали в река Брендивин: Крайграфската река от запад и Върбоструйка от изток. Трите реки се срещали в южната част на Фуков край и образували мочурлива местност между Свършиплет и Дълбок дол, наречена Задграфски блата.