Свършиплет

Село в южната част на Фуков край, намиращо се на мястото, където река Върбоструйка се вливала от Старата гора в Брендивин. Било наречено така, защото се намирало на края на Високия плет, който бил издигнат, за да пази Фуковци от странните неща, живеещи в Гората и отвъд нея. Според стихчето „Бомбадил пътува с лодка”, неговите жители били по-смели от повечето хобити, което е разбираемо заради опасното местоположение на селцето.